اخذ ویزای ایتالیا

ایتالیا با نام رسمی جمهوری ایتالیا , کشوری در اروپای جنوبی است که در کنار یونان مهد پیدایش تمدن فرهنگ غربی بوده است.این کشور از شمال با فرانسه , اتریش و سویس و تا جنوب مانند شبه جزیره کشیده شده است.جمعیت ایتالیا 60 میلیون نفر و ششمین کشور پر جمعیت اروپا می باشد. پایتخت این کشور رم می باشد. نکتــه جالــب در مــورد نقشــه کشــور ایتالیــا ایــن اســت کــه نقشــه ایــن کشــور شــبیه چکمــه می باشــد. واحد پول این کشور یورو و زبان رسمی آن ایتالیایی است. در واقـــع، ایتالیـــا نقـــش بزرگـــی در ارتـــش اروپایـــی و جهانـــی دارد. ایـــن کشـــور قدرت منـــد، از لحـــاظ سیاســـی، اجتماعـــی و اقتصـــادی، در کنـــار کشـــورهای انگلســـتان، فرانســـه، آلمـــان و روســـیه قـــرار می گیـــرد. در آخـــر بایـــد بـــه ایـــن نکتـــه اشـــاره کـــرد کـــه ایتالیـــا ســـطح ســـواد بالایـــی دارد. 90 درصد مردم ایتالیا مسیحی کاتولیک هستند و بقیه مردم یهودی و مسلمان هستند.

 

آژانس هواپیمایی قصر شیرین با بیش از دو دهه سابقه، متخصص اخذ ویزای ایتالیا با نازلترین قیمت و در کوتاهترین زمان ممکن، در خدمت هموطنان عزیز می باشد

 


 ویزای ایتالیا

ویزای14روزه عادی ایتالیا :  قیمت صدور ویزا با هماهنگی و مدت زمان اخذ ویزا با هماهنگی تعیین می شود

 

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای ایتالیا :
1 . اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار و ارائه گذرنامه های قبلی
2 . اصل شناسنامه با ترجمه انگلیسی تمام صفحات
3 . سابقه بیمه با ترجمه انگلیسی
4 . گواهی اشتغال به کار یا پروانه کسب با ترجمه انگلیسی ) در گواهی اشتغال به کار باید نام و سمت مسافر و میزان درآمد قید شود (
) برای افراد بازنشسته ترجمه حکم بازنشستگی و کارت بازنشستگی و آخرین فیش حقوقی الزامی می باشد( ) برای افراد محصل
ترجمه گواهی اشتغال به تحصیل الزامی می باشد (
5 . اصل سند مالکیت به نام مسافر ) ترجمه انگلیسی تمام صفحات (
6 . گردش سه ماهه حساب با مانده حداقل 60 میلیون تومان ) ترجمه انگلیسی(
7 . 6 قطعه عکس رنگی زمینه سفید 4.5 * 3.5
8 . تکمیل مشخصات فردی

دریافت صفحه اول پکیج

دریافت صفحه دوم پکیج

مدارک لازم جهت اخذ ویزای ایتالیا

در صورت هر گونه سوال در رابطه با اخذ ویزای ایتالیا با مشاوران ما تماس بگیرید

سوالات متداول سفر به ایتالیا

ویزای ایتالیا

ویزای توریستی ایتالیا
ویزاي توریستی ایتالیا، شامل افرادي می شود که با هدف گردشگري، قصد اقامت چند روزه تا سه ماهه را دارند. فراموش نکنید که ویزاي توریستی به شما اجازه ي کار نمی دهد و براي اشتغال در ایتالیا، احتیاج به صدور مجوز کار دارید.
اولین مرحله براي درخواست ویزاي هر کشوري، تکمیل فرم تقاضاي ویزا ست. این فرم را می توانید از بخش روادید کنسولگري سفارت ایتالیا در تهران تهیه کنید؛ فرم باید در دو نسخه و براي هر فرد به طور جداگانه تکمیل شود.
توجه: برای ویزای ایتالیا از کلیه ي مدارك باید فتوکپی داشته باشید؛ اصل مدارك به شما بازگردانده می شود و کپی آن ها براي بررسی نزد بخش روادید می ماند.
1 : شناسنامه ایرانی
توجه: ترجمه ي رسمی شناسنامه با فتوکپی از تمام صفحات باید حتماً موجود باشد.
2 : گذرنامه
توجه: اعتبار گذرنامه باید حداقل شش ماه بعد از تاریخ درخواست روادید باشد. کپی گذرنامه را تنها از صفحات یک تا پنج و همین طور صفحاتی که در آن ها مهر ویزا خورده، تهیه کنید
. 3 : سه قطعه عکس رنگی
توجه: در صورتی که عکس همراهان در گذرنامه ي متقاضی باشد، باید براي همراهان نیز دو قطعه عکس در مدارك در نظر بگیرید. عکس باید زمینه روشن، واضح و کاملاٌ جدید باشد و با ظاهر فعلی متقاضی مغایرتی نداشته باشد.
4 : آدرس محل کار و منزل به طور دقیق. :اسنادي مبنی بر وضعیت شغلی متقاضی: براي کارمندان بخش دولتی:ترجمه ي آخرین حکم کارگزینی براي کارمندان بخش خصوصی : گواهی اشتغال به کار براي صاحبان شرکت هاي خصوصی: ترجمه ي روزنامه رسمی شرکت به همراه رزومه ي شرکت به زبان انگلیسی، دو سري کپی از اصل مدارك فارسی. براي دانشجویان و اعضاي هیئت علمی دانشگاه ها: کارت بین المللی دانشجویی یا کارت عضویت هیئت علمی. براي مشاغل آزاد: ترجمه جواز کسب و یا کارت بازرگانی.
6 : ترجمه آخرین مدرك تحصیلی، دو سري کپی از اصل مدارك فارسی.
7 : مشروح عملیات آخرین ماه حساب بانکی شخصی
8 : ترجمه یک سند مالکیت، دو سري کپی از اصل مدارك فارسی
9 : ضمانت نامه بانکی و یا چک رمزدار به مبلغ هفتاد میلیون ریال به ازاي هر فرد. براي ارائه ي مدارك احتیاج به وقت ملاقات و انجام مصاحبه از بخش روادید سفارت ایتالیا دارید که باید با در دست داشتن اصل گذرنامه و به صورت حضوري براي دریافت وقت ملاقات اقدام کنید.
بررسی اولیه ي مدارك معمولاً از سه هفته تا یک ماه طول می کشد و ممکن است پاسخ قطعی نسبت به درخواست شما چند هفته اي هم بیشتر زمان ببرد.
بعد از موافقت با صدور روادید مدارکی که هنگام دریافت روادید نیاز دارید، این ها هستند:
بیمه مسافرتی ویزای ایتالیا
متقاضیان روادید باید بیمه ي مسافرت فردي یا جمعی داشته باشند. این بیمه باید هزینه هاي احتمالی بازگشت به میهن تحت مراقبت هاي پزشکی، هزینه هاي احتمالی نیاز به درمان و یا هزینه هاي بیمارستانی اضطراري را پوشش دهد و تا پایان طول اقامت در تمام کشورهاي منطقه شنگن معتبر باشد. حداقل پوشش بیمه براي هر شخص مبلغ سی هزار یورو می باشد. شرکت بیمه گذار باید نماینده اي معتبر در کشور ایتالیا داشته باشد؛ بلیط هواپیما یا رزرواسیون قطعی رفت و برگشت به مقصد ایتالیا در صورت لزوم، فاکتور پرداخت شده ي هتل براي کل مدت اقامت کل هزینه روادید.
اطلاعات تکمیلی ویزای ایتالیا
روادید عادي جهت والدین فرزندان مقیم ایتالیا:
1- فرم درخواست روادید به زبان لاتین با ذکر تاریخ امضاء و شماره تلفن و دو قطعه عکس،
2- گذرنامه با حداقل دو ماه اعتبار پس از پایان اعتبار روادید.
3- فتوکپی اجازه خروج، همراه با ترجمه رسمی ایتالیایی آن
4- فتوکپی بلیت هواپیما با قید تاریخ رفت و برگشت
5- دعوتنامه از طرف فرد مقیم
6- فتوکپی شناسنامه پدر و مادر و ترجمه رسمی آن
7- اصل گواهی صادره از اداره پلیس محل اقامت دعوت کننده و فتوکپی آن، دال بر توانائی به عهده گرفتن مخارج مربوط به مسکن، توانائی مالی و بازگشت به کشور مبداء.
8- فتوکپی اجازه اقامت معتبر دانشجوي ایرانی. دعوت کننده روادید عادي شینگن ، اعتبار 90 روز اقامت، براي یک یا چند بار ورود ، ظرف شش ماه ، دارنده این نوع روادید مجاز به ورود به کلیه کشورهاي عضو شینگن است.

روادید شینگن با محدودیت ارزي با اعتبار حداکثر 90 روز اقامت ، براي یک یا چند بار ورورد به کشورهاي قید شده در ویزا است.
روادید ملی بدون محدودیت زمانی حداکثر 90 روز اقامت دارنده این نوع روادید مجاز است فقط به کشوري که برایش ویزا صادر شده وارد شود. روادید تکمیل شده، یک قطعه عکس، گذرنامه، شناسنامه، در صورت تاهل گذرنامه.
تحصیلی: ثبت نام خارجی ها در دانشگاه هاي ایتالیا براساس بخشنامه وزارت امور خارجه ایتالیا انجام می شود. این بخشنامه هر ساله در فصل بهار به سفارتخانه هاي ایتالیا ابلاغ می گردد. شرط ورود به دانشگاه هاي ایتالیا : قبولی در آزمون زبان ایتالیایی که سفارت برگزار می کند . آزمون داراي دو بخش شفاهی و کتبی است . فقط قبول شدگان در بخش کتبی می توانند در مصاحبه شرکت نمایند . جهت شرکت در آزمون دارابودن دیپلم متوسطه نظام قدیم و با گواهی دال برپایان دوره پیش دانشگاهی الزامی است. صدور روادید دانشجویی منوط به اخذ پذیرش از دانشگاه مورد نظر و ارایه ضمانت نامه مالی از طرف متقاضی است . افرادي که مراحل مذکور را با موفقیت طی نموده اند ، بین ماههاي اگوست و سپتامبر روادیدشان صادر می گردد . صدور این روادید به متقاضی امکان می دهد که در امتحان ورودي دانشگاه مورد نظر شرکت نموده و پس از قبولی در امتحانات ، در آن دانشگاه ثبت نام نماید . جهت اطلاعات تکمیلی، براي ثبت نام در کلاسهاي زبان ایتالیایی که در سفارت ایتالیا برگزار می شود ، می توانید با سفارت تماس بگیرید.

بازرگانی: فرم شناسنامه همسر، فتوکپی صفحات اول گذرنامه ، نامه درخواست صدور روادید که در آن موقعیت شغلی متقاضی ذکر شده باشد.

اعضاي هئیت مدیره و متقاضیان شرکت : کپی و اصل مدارك رسمی دال بر فعالیت متقاضی در ایران . یا معرفی نامه از طرف مدیر شرکت که در آن موقعیت شغلی نامبرده و دلایل سفر او ذکر شده باشد ، کپی و اصل مدارك دال بر روابط تجاري بین شرکت ایرانی و شرکت ایتالیایی دعوت کننده ، پرداخت بیمه مسافري.

ترانزیت: 2قطعه عکس، فرم سفارت، فتوکپی بلیت تائید شده ، ترجمه ( به ایتالیایی و فتوکپی اجازه خروج و مدارك ارزي دال بر دارا بودن میزان ارز لازم و کافی براي تمام مدت اقامت در ایتالیا) گذرنامه با 2 ماه اعتبار ، فرم روادید پر شده به زبان ایتالیایی با تاریخ، امضا و شماره تلفن.

نکات مهم
توجه : کلیه مراجعین هنگام درخواست روادید ، نوع ویزاي درخواستی را دقیقا قید نمایند، فرم ویزا را خوانا و بدون خط خوردگی پر نمایند. روادید شینگن باید از کشوري که مقصد اصلی مسافر است صادر شود.
توجه : فقط افرادي که داراي دعوتنامه از شرکتها ، موسسات دولتی و خصوصی یا اشخاص حقیقی مقیم ایتالیا می باشند می توانند ، جهت اخذ ویزاي شینگن به این کنسولگري مراجعه نمایند . جهت مصاحبه می توانید هر روز به جز جمعه و شنبه – از ساعت 8.30 الی 11 به سفارت مراجعه نمایید.
تذکر : داشتن روادید تردد فرودگاهی براي ایتالیا الزامی است و افرادي که قصد عبور از یکی از فرودگاههاي ایتالیا را دارند ، حتی براي توقف چند ساعته ، باید قبلا روادید تردد را از کنسولگري ایتالیا کسب کرده باشند.
افرادي که داراي اجازه اقامت معتبر ، صادره از یکی از کشورهاي عضو اتحادیه اروپا و یا فضاي اقتصادي اروپا هستند و نیز دارندگان اجازه اقامت ایالات متحده آمریکا و کشور کانادا از قانون فوق مستثنی هستند.
جهت تعیین وقت سفارت ایتالیا و اخذ ویزای ایتالیا با ما تماس بگیرید.

برچسب ها {{item.name}}